5 cách sử dụng công nghệ di động thông minh trong lớp học

By | June 8, 2020

Công nghệ thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau giúp cho việc dạy và học trở nên mạnh mẽ. Với các sản phẩm công nghệ đa dạng, bạn có thể sáng tạo để tận dụng công nghệ một cách thật thông minh trong lớp học.

1. Sử dụng tính năng ghi âm

Sinh viên thường yêu cầu phản hồi cá nhân và chất lượng về công việc họ làm. Các giảng viên có thể sử dụng tính năng ghi âm thanh được tích hợp trong hầu hết các điện thoại thông minh để cung cấp những phản hồi cá nhân và chất lượng cho tất cả sinh viên.

2. Công cụ bỏ phiếu trực tiếp

Các công cụ bỏ phiếu / câu hỏi kỹ thuật số trực tiếp có thể được sử dụng cả như vé điểm danh và vé vào trong lớp học để đánh giá quá trình. Giảng viên có thể sử dụng các công cụ này (nhiều công cụ miễn phí) để xác định những gì sinh viên đã biết và những gì nên tập trung vào. Điều này cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh và điểm yếu của từng học sinh và giúp đưa ra hướng dẫn cá nhân khi cần thiết.

3. Tạo video

Thay vì yêu cầu sinh viên viết một bài luận 2000 từ sau khi nghiên cứu về một chủ đề mà có những đoạn họ chỉ cần sao chép mà không nhất thiết phải hiểu nội dung, các giảng viên có thể yêu cầu sinh viên nghiên cứu và tạo ra một bản ghi âm hoặc video 5 phút hoặc ít hơn về những gì họ đã nghiên cứu. Đây là một trong những cách sử dụng công nghệ thông minh giúp cho việc học hiệu quả và thú vị hơn.

Sử dụng công nghệ di động để học tập thông minh hơn

4. Diễn đàn trò chuyện và thảo luận trực tuyến

Giảng viên có thể khai thác các tính năng trò chuyện nhóm của thiết bị di động để tạo một diễn đàn thảo luận trực tuyến. Phương pháp này giúp khuyến khích sự tham gia của lớp về các chủ đề nội dung, ngay cả bên ngoài lớp học. Sinh viên có thể trò chuyện và thảo luận (có hoặc không có giảng viên) khi ở nhà hoặc cuối tuần về một chủ đề trong lớp học.