Tag Archives: chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Việt Nam

THÊM TỰA GAME ÂM DƯƠNG SƯ BỊ ĐÓNG CỬA TẠI VIỆT NAM VÌ “ĐƯỜNG LƯỠI BÒ”

Quyết định được đưa ra sau khi phát hiện trò chơi đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Việt Nam. Vào ngày 16/10, tựa game có lượng lớn người chơi tại Việt Nam là trò chơi Âm Dương Sư đã bất ngờ tuyên bố đóng cửa tại nước ta. Theo… Read More »