Tag Archives: lớp học

3 mối quan tâm về việc sử dụng công nghệ di động trong học tập trong lớp học

Với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ trong vài thập kỷ qua, cách mà chúng ta học tập cũng có sự ảnh hưởng không nhỏ từ công nghệ. Công nghệ hỗ trợ học tập có những bước tiến trong việc cung cấp cho người học quyền truy cập vào việc học – theo… Read More »